WYKŁADY AUDYTORYJNE

  Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 11 października o godzinie 16-tej w Sali Konferencyjnej UM.

Wykłady z różnych dziedzin wiedzy prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz inne  osobistości w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta.
Odbywają się dwa razy w miesiącu, w środy o godz. 16.00 w terminach:
25.X.2017;
08.XI.2017; 22.XI.2017;
06.XII.2017; 20.XII.2017;
03.I.2018; 17.I.2018;
14.II.2018; 28.II.2018;
14.III.2018; 28.III.2018;
11.IV.2018; 25.IV.2018;
09.V.2018; 23.V.2018;  30.V.2018.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego i  Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 30.V.2018 r.