WARSZTATY PLASTYCZNE

W zajęciach uczestniczą studenci, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu malarstwa i plastyki.
Na zakończenie roku akademickiego prace uczestników warsztatów plastycznych są prezentowane na wystawie w Sali Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w Ośrodku Terapii i Rozwoju przy ul. Hallera 9.
Warsztaty prowadzą panie:

Barbara Kasprzak 
I grupa – czwartek 10.00 – 12.00 co dwa tygodnie
II grupa – czwartek 10.00 – 12.00 co dwa tygodnie

Agata Fijewska-Pajdowska
III grupa – piątek 9.00 – 13.00 co cztery tygodnie