ZESPÓŁ WIEDZY O SZTUCE

Zajęcia mają formę wykładów z zakresu historii sztuki – malarstwa, rzeźby i architektury. Wykłady odbywają się w wymiarze 2 godziny raz na dwa tygodnie, w dni wykładów audytoryjnych, są ilustrowane poprzez wykorzystanie rzutnika multimedialnego.
Organizowane są również wyjazdy w celu zwiedzania zbiorów muzealnych, obiektów zabytkowych i na wystawy czasowe do lubelskich galerii.
Zajęcia odbywają się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 lub w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.
Zespół prowadzi p. Zuzanna Zubek-Gańska