Komisja Rewizyjna

1) Jadwiga Szeremeta – Przewodnicząca
2) Maria Rupeć  – Wiceprzewodnicząca
3)  Wiesław Jakubiak – Sekretarz
4)  Jan Łabuda – Członek Komisji