Komisja Rewizyjna

1) Janina KLIN – Przewodnicząca
2) Krystyna POGORZELSKA  – Wiceprzewodnicząca
3)  Barbara GUZ – Sekretarz
4)  Elżbieta JANIK – Członek Komisji
5) Jan Łabuda – Członek Komisji