GIMNASTYKA W WODZIE

Ćwiczenia służą poprawie ogólnej kondycji fizycznej i rehabilitacji, odbywają się pod opieką instruktora na krytej pływalni, w grupach 15 osobowych.
Zajęcia odbywają się na pływalni Gimnazjum Nr 3 im. Noblistów Polskich ul. Jarzębinowa 6.
Zespół prowadzi pani Joanna Zarzeka.