AIUTA

AIUTAMiędzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku – (z francuskiego Association internationale des Universités du troisième âge), powołane w 1975 r.
Faktyczną działalność rozpoczęło 1976 r. Pierwszym przewodniczącym AIUTA był Pierre Vellas.

AIUTA pełni rolę eksperta od problematyki gerontologicznej w organizacjach międzynarodowych. Jest uznana m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy, Radę Europy.

www.aiu3a.com