RUCH PRZY MUZYCE

Program obejmuje integrację uczestników poprzez wykonywanie przy muzyce specjalnie opracowanych, grupowych układów tanecznych z elementami współczesnego.
Jest to atrakcyjna forma ćwiczeń usprawniających ruch, koncentrację uwagi i pamięć.
Zajęcia odbywają się na sali tanecznej w Spółdzielczym Domu Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A w piątki 14.00 do 15.00.
Zajęcia prowadzi Krystian Błazikowski.