RUCH PRZY MUZYCE

Program obejmuje integrację uczestników poprzez wykonywanie przy muzyce specjalnie opracowanych, grupowych układów tanecznych z elementami tańca ludowego, towarzyskiego i współczesnego.
Jest to atrakcyjna forma ćwiczeń usprawniających ruch, koncentrację uwagi i pamięć.
Zajęcia odbywają się:
– na sali gimnastycznej ZSZ im. C. K. Norwida przy ul. Okulickiego 13 w poniedziałki 17.00 do 18.00 prowadzi pani Irena Szyszka
– w Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Kopernika 9 w czwartki 16.00 do 17.00 prowadzi Beata Kubiak