RUCH PRZY MUZYCE

Program obejmuje integrację uczestników poprzez wykonywanie przy muzyce specjalnie opracowanych, grupowych układów tanecznych z elementami współczesnego.
Jest to atrakcyjna forma ćwiczeń usprawniających ruch, koncentrację uwagi i pamięć.
Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. C.K. Norwida przy ul. Okulickiego 13 w poniedziałki 16.00 do 17.00.
Zajęcia prowadzi Beata Kubiak.