Rada Naukowo-Programowa

1) Mirosław KRÓL – Przewodniczący
2) Jadwiga CIOŁEK
3) Dr Edward GIGILEWICZ
4) Andrzej KRYGIER – Sekretarz
5) Andrzej MAŃKA
6) Prof. dr hab. Halina PELC
7) Prof.  dr  hab. Jan SARAN
8) Mirosław TARKOWSKI
9) Adam ŻUREK