WIEDZA O ZDROWIU I PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu, zdrowia oraz możliwości zapobiegania chorobom.
Zajęcia psychologiczne to cykl krótkich wykładów i dyskusji z zakresu psychologii przydatnej w życiu codziennym.
Zajęcia odbywają się w świetlicy internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Hotelowej 6A co dwa tygodnie w poniedziałki godz. 17 – 18.
Zespół prowadzi pani Małgorzata Kozak.