WIEDZA O ZDROWIU I PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu, zdrowia oraz możliwości zapobiegania chorobom.
Zajęcia psychologiczne to cykl krótkich wykładów i dyskusji z zakresu psychologii przydatnej w życiu codziennym.
Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 17.00 – 18.00 w Ośrodku Terapii i Rozwoju przy ul. Hallera 9
Zespół prowadzi pani Renata Puchala