2017.05.31 Zwyczajne Walne Zebranie Członków

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdniku działając na podstawie § 26 ust.1 pkt. f statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 16.00 w pierwszym terminie, a przypadku braku quorum o 16.15 w drugim terminie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w  Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 15.

Porządek dzienny Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie regulaminu obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i 2 asesorów.
 4. Przyjęcie porządku dziennego.
 5. Powołanie protokolantów.
 6. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności Uniwersytetu za rok 2016 w tym także z realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zebrania Czł.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2016 wraz z oceną pracy Zarządu.
 9. Informacja nt. proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia w § 25 ust.2.
 10. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nt. prawomocności obrad.
 11. Dyskusja.
 12. Określenie liczby osób w Zarządzie na kadencję 2017-2021.
 13. Wybór prezesa Zarządu.
 14. Wybór pozostałych członków Zarządu.
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie: b) przyjęcia porządku dziennego d) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 f) zmian w statucie Stowarzyszenia h) wyboru pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia
 17. i) wyboru Komisji Rewizyjnej
 18. g) wyboru prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 19. e) udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016
 20. c) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za rok  2016
 21.                  a) przyjęcia regulaminu obrad

17 Przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

18 Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie Zarządu, bilans i rachunek wyników za rok 2016 wyłożone będą do wglądu w sekretariacie Stowarzyszenia ul Hotelowa 6A/1 od dn. 15 maja 2017r w każdy czwartek  w godz. 10.00 – 11.00 i 15.00 – 17.00.

Informując o powyższym Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków do przybycia na obrady, które jednocześnie zostają połączone z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017.

2017.05.24 Komedia „Przebój sezonu”

W dniu 24 05.2017r.(środa) o godz. 20.00 w sali kinowo – widowiskowej odbędzie się spektakl „Przebój sezonu”
„Przebój sezonu” to komedia o tym, że jednego dnia można być na szczycie, a drugiego sięgnąć dna, to spektakl grany w wielu obsadach. Podczas prezentacji tegoż widowiska w Świdniku, na scenicznych deskach zobaczymy: Małgorzatę Lewińską, Elżbietę Zającównę, Artura Dziurmana i Krzysztofa Ibisza.

Widowisko opowiada o aktorze – celebrycie – Danielu Wieloraku, który jest „oczkiem w głowie” pism plotkarskich. Ma piękną żonę, bardzo przytomnego impresaria i uległą asystentkę – sekretarkę. Mimo, że żona romansuje z jego impresariem, a ten oszukuje go w rozliczeniach, a asystentka z trudem znosi nieustanne zaloty Mistrza, to jego życie wydaje się bajką. Pewnego dnia do jego willi trafia zbiegły z więzienia przestępca Stasiek. Niby niepozorny, niczym nie wyróżniający się gość, ale do złudzenia przypominający gospodarza. Uciekinier szybko trafia w ręce Doroty – asystentki aktora, która ulega jego wdziękowi i wymyśla niezwykły plan, w który nieświadomie wciąga resztę domowników, a nawet samego mistrza

Zapisy u Ani Brendler.
Bilety po 65 zł.