ZESPÓŁ KOMPUTEROWY

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami obsługi komputera, w tym korzystania z Internetu na trzech poziomach kompetencji.
W bieżącym roku akademickim pragniemy uczynić z Internetu narzędzie wewnętrznej informacji w UTW, służące integracji członków.
Grupy ustalone są w zależności od stopnia zaawansowania.
Zajęcia odbywają się w Sali komputerowej (sala na I p.) Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego przy ul. Okulickiego 13.
Zespół prowadzi pan Piotr Bienek