ZESPÓŁ KOMPUTEROWY

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi komputera, w tym korzystania z Internetu.
Grupy ustalone zostaną w zależności od stopnia zaawansowania.
Zajęcia odbywają się w Sali komputerowej na parterze Szkoły podstawowej Nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6.
Zespół prowadzą Panie Danuta Chmielik i Alina Kołtuniewicz