RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego w Świdniku
 • kontakt z administratorem Jan Rosiak: tel. 602 657 609
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących przypadkach:
  a) w celach ewidencyjnych,
  b) w przypadku organizowanych wycieczek w celu ubezpieczenia uczestników,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne