ZARZĄD

1) Andrzej KRYGIER – Prezes
2) Jan ROSIAK – Wiceprezes
3) Alina TARAJKO – Sekretarz
4) Urszula WEZDEŃKO – Skarbnik
5) Anna BRENDLER – Członek Zarządu
6) Bożena GUMINIAK – Członek Zarządu
7) Henryk MIROSŁAW  – Członek Zarządu
8) Stanisław OLEJNIK – Członek Zarządu
9) Alicja TYNECKA – Członek Zarządu