ZARZĄD

1) Jan Rosiak – Prezes
2) Alina TARAJKO – Wiceprezes
3)  Anna Cieślak- Sekretarz
4) Urszula WEZDEŃKO – Skarbnik
5) Bożena GUMINIAK – Członek Zarządu
6) Maria Łopucka – Członek Zarządu
7) Stanisław OLEJNIK – Członek Zarządu
8) Alicja TYNECKA – Członek Zarządu