Kto może zostać studentem UTW

Studentem UTW może zostać każda osoba w wieku emerytalnym, która pragnie poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i chce zachować kondycję fizyczną. Zainteresowani, za niewielką opłatą mogą uczestniczyć w zajęciach, które są realizowane. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma też egzaminów, a legitymacje studenckie i dyplomy ukończenia UTW mają charakter symboliczny.