Uczelnia patronacka

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7/9
www.wsei.lublin.pl
e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

Kanclerz – mgr Teresa BOGACKA
Rektor – Prof. dr hab. Mirosław JAROSZ