Informacje ogólne

Data powołania przez Walne Zebranie Członków Założycieli – 21.10.2009 r.
Data wpisania do rejestru KRS – 10.12 2009 r.
Data rozpoczęcia działalności wg decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Lublinie – 01.01.2010 r.
Konto w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach, Oddział w Świdniku:
Nr 91 8689 0007 6001 2193 2000 0010