GIMNASTYKA REHABILITACYJNA KRĘGOSŁUPA

Ćwiczenia skierowane są do osób mających dolegliwości związane z kręgosłupem.
Zajęcia odbywają się w Sali ćwiczeń Miejski Ośrodek Kultury Aleja lotników
Polskich 24
 we wtorki o 8.00, 9.00 i 10.00

Zespół prowadzą pani Elżbieta Janik  i pan Artur Jędrych