GIMNASTYKA REHABILITACYJNA KRĘGOSŁUPA

Ćwiczenia skierowane są do osób mających dolegliwości związane z kręgosłupem.
Zajęcia odbywają się w Sali ćwiczeń Miejski Ośrodek Kultury Aleja lotników
Polskich 24
 

Zespół prowadzą:
pani Elżbieta Janik III gr. wtorek 10.00 – 10.45
pan Artur Jędrych
I gr. poniedziałek 15.30 – 16.30
II gr. czwartek 15.30 – 16.30