RAMOWY HARMONOGRAM

RAMOWY HARMONOGRAM  roku akademickiego 2016/2017

od  01.10  do  28.10.2016 – zajęcia programowe w zespołach wg  planu zajęć

05. 10. 2016  godz. 16.00 – Uroczysta inauguracja roku akademickiego

od  29.10  do  02.11.2016 – ferie jesienne (Zaduszki)

od  03.11  do  21.12.2016  –  zajęcia programowe

od  22.12.2016  do  01.01.2017 – ferie świąteczne

od  02.01  do  13.01.2017 –  zajęcia programowe

od  14.01  do  29.01.2017 –  przerwa międzysemestralna

od  30.01  do  12.04.2017 – zajęcia programowe

od  13.04  do  18.04.2017 –  ferie wielkanocne

od  19.04 do  28.04.2017  –  zajęcia programowe

od  29.04  do  03.05.2017  –  weekend majowy

od  04.05  do  31.05.2017  –  zajęcia programowe

31. 05. 2017  godz. 16.00 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego
(Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW w Świdniku)