Zabawa 07.10.2022

Zarząd UTW informuje, że organizuje wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zabawę. Zabawa odbędzie się w dniu 07.10.2022 w godz. 17-23 w Fawilli.
Koszt  zabawy 100 zł. Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Jan Rosiak tel. 602 657 609