Uwaga: Studenci korzystający z gimnastyki w wodzie przy wejściu na basen powinni posiadać Kartę Seniora Kupuję w Świdniku

Studenci nie posiadający Karty mogą uzyskać ją bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik po wypełnieniu wniosku