28.05.2024 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku

Zarząd UTW zawiadamia, że w dniu 28.05.2024 o godz. 16.00 (pierwszy termin), 16.15. (drugi termin) w sali plenarnej Urzędu Miasta odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku.

Poniżej porządek dzienny i regulamin walnego zebrania

Porządek obrad 28.05.2024

Regulamin walnego zebrania