19.05.2018 Bal w Savoyu

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na operetkę Bal w Savoyu w dniu 19.05.2018
o godz. 17.00 spod Szpitala.